Brak aktualnych szkoleń.

Firma K&T Centrum Prawa i Szkoleń to zespół wykwalifikowanych specjalistów, w którego skład wchodzą służby bhp, prawnicy oraz ratownicy medyczni. Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w branży bhp zapewnimy profesjonalne i merytoryczne szkolenia z zakresu BHP, PPOŻ, i I POMOCY odpowiednio dobrane do indywidualnych potrzeb Państwa firmy.

 

Szkolenia BHP dla wszystkich grup zawodowych

Zgodnie z Art. 237 3 § 2 Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Jednym z naszych podstawowych zadań w ramach świadczonych usług jest kompleksowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych.

 

OFERUJEMY

 1. Szkolenia wstępne
 2. Szkolenia okresowe BHP dla
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne.

  • pracowników inżynieryjno-technicznych, technologów i organizatorów produkcji, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i urządzeń technicznych.

  • pracowników administracyjno-biurowych i innych niewymienionych w pkt. 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

  • pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby.

  • pracodawców i osób kierujących.

  • pracodawców wykonujących zadania służby BHP.

  • pracowników placówek oświatowych.

  • pracowników ochrony zdrowia.

 3. Szkolenia PPOŻ.
 4. Szkolenia z I Pomocy.
   

Każde szkolenie zakończone jest egzaminem (testem) i potwierdzone zaświadczeniem potwierdzającym odbycie szkolenia. Każdy pracownik otrzymuje od nas dodatkowe materiały szkolenie a pracodawca szczegółowy program szkolenia.