UMOWY CYWILNOPRAWNE – ZMIANY 2021 I PRAKTYKA ELEKTRONIZACJA USŁUG - ZMIANY W DOKUMENTACH I WNIOSKACH NA PUE ZUS 22.01

szkolenie online
Ubezpieczenia społeczne

Program szkolenia:

 1. UMOWY O DZIEŁO – ZMIANY OD 2021
 • Informowanie ZUS o zawartych umowach o dzieło
 • Kogo dotyczy nowy obowiązek
 • Jak przekazywać informacje do ZUS – nowy formularz – RUD
 • Zakres danych przekazywanych do ZUS
 • Przekazanie danych za posrednictwem PUE ZUS – krok po kroku
 • Termin przekazania informacji

 

 1. ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZLECENIOBIORCÓW – TARCZA 6.0
  1. Kogo dotyczy zwolnienie
  2. Za jaki okres można wnioskować o zwolnienie
  3. Sposób wnioskowania i terminy
  4. Konsekwencje ubezpieczeniowe złożonego wniosku

 

 1. WYKORZYSTYWANIE MOŻLIWOŚCI ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI - PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZUS I PROFIL ZAUFANY EPUAP
 • Podpisy elektroniczne płatne i bezpłatne
 • Jak zdobyć podpis elektroniczny bez wychodzenia z domu
 • Komunikacja z ZUS: program Płatnik, PUE ZUS, e-wizyta, rezerwacja wizyty tradycyjnej, infolinie i mailing
 • Profil PUE: dostępne panele, możliwość załatwiania spraw w imieniu pracodawcy, członka rodziny
 • PUE ZUS: składanie wniosków, odbieranie zaświadczeń i innej korespondencji bez wychodzenia z domu
 • Założenie profilu PUE (bez wychodzenia z domu), odzyskanie loginu

 

 1. ZMIANY WNIOSKÓW NA PUE ZUS OD 30 GRUDNIA 2020
 • Zmiany wniosków z obszaru emerytur i rent, świadczeń międzynarodowych, zasiłków, orzecznictwa lekarskiego, prewencji i rehabilitacji oraz ubezpieczeń i składek
 • Wnioski na PUE dotychczasowe i nowe (w tym lista symboli)
 • Nowe zakresy przekazywanych danych
   
 1. PRAWNE PODSTAWY ŚWIADCZENIA PRACY – CHARAKTERYSTYKA UMÓW
  1. Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze
  2. Umowa o pracę
  3. Umowy zlecenia, agencyjna,o świadczenie usług, kontrakt menedżerski
  4. Umowa uaktywniająca
  5. Umowa o dzieło
  6. Cechy umów –czym różnią się umowy, jak je kwalifikować
  7. Konsekwencje błędnego zakwalifikowania zatrudnienia
  8. Kto może zakwestionować rodzaj zawartej umowy

 

 1. ZLECENIOBIORCA W SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ
  1. Ryzyka i ich konsekwencje ubezpieczeniowe
  2. Obowiązkowość i fakultatywność ubezpieczeń społecznych

    
  3. Zbiegi tytułów – czym są i jak je rozpatrywać
 • Obowiązek ubezpieczeń zleceniobiorcy: kiedy ubezpieczenia społeczne a kiedy zdrowotne
 • Jak urlop bezpłatny wpływa na podleganie ubezpieczeniom
 • Dobrowolność ubezpieczeń emerytalnego i rentowych
 • Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – co z terminem zgłoszenia?
 • Członek komisji i inkasent a obowiązek ubezpieczeń
 • Podstawa wymiaru składek i wyłączenia składników z podstawy
 • Konsekwencje błędnego oświadczenia zleceniobiorcy
 1. ZBIEG TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ ZLECENIOBIORCY - STAN PRAWNY NA 2020 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN
 • Umowa zlecenia- umowa o pracę,
 • Umowa zlecenia z własnym pracownikiem
 • Umowa zlecenia z uczniem lub studentem,
 • Umowa zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • Umowa zlecenia zawierana podczas korzystania z urlopu wychowawczego,
 • Umowa zlecenia zawierana z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego,
 • Umowa zlecenia z osobą pozostającą w stosunku służby
 • Umowa zlecenia z osobą duchowną
 • Umowa zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą,

 

 1. DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE – KOREKTY DOKUMENTÓW W PROGRAMIE PŁATNIK Z WYKORZYSTANIEM ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH
  1. Zmiana /korekta danych w dokumentach zgłoszeniowych
  2. Jak skorygować datę powstania obowiązku ubezpieczeń?
  3. Kiedy konieczne jest wykonanie kolejkowania dokumentów w zestawie?
  4. Jak oznaczyć kolejność przetwarzania dokumentów dołączonych do zestawu?
  5. Jak wypełnić raport ZUS RPA dla nauczyciela?
  6. Korygowanie okresów wykonywania pracy nauczycielskiej w ZUS RPA
  7. Korekta pozostałych danych w ZUS RPA
  8. Kiedy korekty wykonujemy na podstawie dokumentów wysłanych do ZUS a kiedy na podstawie dokumentów pobranych z ZUS?
  9. Dlaczego zawsze powinniśmy wyliczyć deklarację rozliczeniową
  • Korekta kodu tytułu w raportach RCA, RZA, RSA, RPAKorekty raportów składkowych
  1. Wykazywanie informacji o przerwach i wypłacanych świadczeniach
  2. Kiedy mogę użyć kodu „151” nieobecność usprawiedliwona bez prawa do zasiłku
  • Jakie konsekwencje ma wymienne stosowanie kodów przerw „111” i „151” w dokumentach ubezpieczeniowych?

 

Szkolenie ONLINE – 22 stycznia -  godz. 10:30
 

 

Koszt szkolenia: 250 zł / osoba                                                            Informacje: nr tel. 575 570 272
Cena obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat
Szkolenie prowadzimy na platformie internetowej.
Do udziału w szkoleniu wystarczy komputer / tablet / telefon z dostępem do internetu oraz głośniki / sluchawki.       


Zgłoszenia przyjmowane są na karcie zgłoszeniowej - elektronicznie, którą pobrać można ponizej oraz przesłać w formie skanu na email:

zapisy.szkolenia2021@gmail.com

 

ZGŁOSZENIA POTWIERDZAMY E-MAILEM LUB TELEFONICZNIE!
Dane dostępowe do szkolenia i materiały przesyłamy na dzień przed szkoleniem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&T Centrum Prawa i Szkoleń Tomasz Dyląg, ul. Chopina 7 lok.24 (dalej „K&T”). 
2) We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: biuro.kt@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji powyższego szkolenia na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane celem informowania o organizowanych szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
8)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.