ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII. ZWOLNIENIE LEKARSKIE, KWARANTANNA, IZOLACJA, DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY.18.12

szkolenie ONLINE
Ubezpieczenia społeczne

PROGRAM:

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY OD 9 LISTOPADA

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO, KWARANTANNY, IZOLACJI

ZMIANY W ZAKRESIE DOKUMENTOWANIA PRAWA DO ZASIŁKU (wynagrodzenia) DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCH W KWARANTANNIE LUB IZOLACJI

PRZELICZENIE PODSTAWY WYMIARU ŚWIADCZEŃ, GDY ZMIENIONO WYMIAR CZASU PRACY NA PODSTAWIE USTAWY O COVID-19

ŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW W ZWIĄZKU Z KWARANTANNĄ lub IZOLACJĄ DZIECKA
- zasady, osoby uprawnione, dokumenty, terminy, naliczanie i rozliczenia, obowiązki pracownika i pracodawcy

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU KWARANTANNY LUB IZOLACJI oraz dla współdomowników
- zasady, osoby uprawnione, dokumenty, terminy, naliczanie i rozliczenia, obowiązki pracownika i pracodawcy

INFORMACJA O KWARANTANNIE LUB IZOLACJI NA PUE ZUS

USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI W PRACY – przypadki związane ze stanem epidemii

ZASIŁKI CHOROBOWE I OPIEKUŃCZE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE DLA OSÓB OBJĘTYCH OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĄ PO PRZEKROCZENIU GRANICY – zmiany od 2.09.2020

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – warunki, dokumenty, zasady udzielania, wypłata, naliczanie
* nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły
* konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIE ONLINE (na żywo) - termin do wyboru:
 

   18 grudnia godz. 10:30
 

Informacje: nr tel. 575 570 272

PROMOCJA!     Koszt szkolenia: 200,00 zł / osoba

(materiały – wysyłamy w formie elektronicznej, certyfikaty i faktury wysyłamy pocztą tradycjną)

Zgłoszenia przyjmowane są na karcie zgłoszeniowej - elektronicznie, którą pobrać można na stronie internetowej: www.centrumprawaiszkolen.pl oraz przesłać w formie skanu na email: ZAPISY.SZKOLENIA2020@GMAIL.COM

ZGŁOSZENIA POTWIERDZAMY E-MAILEM LUB TELEFONICZNIE!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&T Centrum Prawa i Szkoleń Tomasz Dyląg, ul. Chopina 7 lok.24 (dalej „K&T”). 
2) We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: biuro.kt@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji powyższego szkolenia na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane celem informowania o organizowanych szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
8)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.