PRAWO PRACY -zmiany związane ze stanem epidemii oraz stosowanie dotychczasowych przepisów (w tym PPK)-Rzeszów

Rzeszów
Prawo pracy

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie

PRAWO PRACY
-zmiany związane ze stanem epidemii oraz stosowanie dotychczasowych przepisów (w tym PPK)
RZESZÓW – 21 sierpnia 2020 r.

Program:

Zmiany w prawie pracy (III-VIII 2020): NOWOŚĆ!
- DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY – zasady rozwiązywania stosunku pracy
- PRACA ZDALNA – zasady, polecenie, ewidencja wykonanych czynności, czas pracy, lista obecności
- OGRANICZENIE WYSOKOŚCI ODPRAW – czy nowe przepisy dot. też sfery budżetowej?
- PRAWO PRACODAWCY DO WYSŁANIA PRACOWNIKA NA ZALEGŁY URLOP WYPOCZYNKOWY
- NOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI PIP i UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW
- obowiązki pracodawców w związku z epidemią / zagrożeniem epidemicznym
- b
adania wstępne / okresowe / kontrolne – nowe zasady
- szkolenia BHP – wstępne / okresowe – nowe zasady
- u
prawnienia do świadczeń z powodu kwarantanny lub izolacji

 

  1. WYPADEK PODCZAS PRACY ZDALNEJ! – obowiazki pracodawcy, kadr, bhp
  2. AKTUALIZACJE DOKUMENTÓW KADROWYCH I BHP W ZWIĄZKU Z COVID

 

NOWELIZACJA USTAWY O PPK - ważne zmiany dla sfery budżetowej

- prawo zamowień  publicznych a oferty o prowadzenie PPK
- wybór instytcuji finansowej przez organ prowadzący czy przez pracodawcę
- jednotki organizacyjne organu prowadzące a wybór PPk przez podmiot prowadzący
- rokowania w zakresie wyboru PPK a decyzja pracodawcy i organu prowadzacego
- zasady podejmowania decyzji

ZFŚŚ – przegląd DANYCH OSOBOWYCH – wybrane zagadnienia

ZALEGŁE URLOPY WYPOCZYNKOWE w tym zmiany 2020!
- plan urlopowy i jego realizacja – wybieranie urlopu, wnioskowanie i udzielanie a prowadzenie dokumentacji pracowniczej
- zobowiązywanie do wybrania urlopu


ZMIANY DOTYCZĄCE ŚWIADECTWA PRACY  (2019)
1. Zmiana art. 97 KP – świadectwo pracy – nowe zasady wydawania i wzór
2. Nowe zasady występowania o sprostowanie świadectwa pracy, uprawnienia byłego pracownika i obowiązki pracodawcy
3. Prawo pracownika wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa     pracy albo żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa

ZMIANY W AKTACH OSOBOWYCH I DOKUMENTACJI W SPRAWACH ZWIAZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY, EWIDENCJA CZASU PRACY (2019) – OBOWIĄZKI KADR i SŁUŻBY BHP (zagadnienia wybrane)
 

USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI W PRACY- kiedy, zasady, dokumenty, ewidencja czasu pracy i listy obecności

===========================================================================

RZESZÓW – 21 sierpnia 2020 r. godz. 10:00   - GREIN HOTEL – al. Rejtana 1
 

Uwaga: Podczas szkolenia zapewnione zostają standardy i środki bezpieczeństwa wskazane zaleceniami GIS oraz stosownymi rozporządzeniami. Liczba miejsc ograniczona.

BEZPŁATNY PARKING. SALA KLIMATYZOWANA I DEZYNFEKOWANA PODCZAS PRZERW.
UCZESTNIKOM PRZED WEJŚCIEM BADANA JEST TEMPERATURA

 

Koszt szkolenia: 350 zł / osoba (cena obejmuje: seminarium, materiały, serwis kawowy, obiad)

Zgłoszenia przyjmowane są na karcie zgłoszeniowej - elektronicznie, którą pobrać można poniżej oraz przesłać w formie skanu na email: biuro.kt@onet.pl.
Zgłoszenia dokonać można także bezposrednio ze strony wypełniając poniższy formularz.


ZGŁOSZENIA POTWIERDZAMY E-MAILEM LUB TELEFONICZNIE!
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&T Centrum Prawa i Szkoleń Tomasz Dyląg, ul. Chopina 7 lok.24 (dalej „K&T”). 
2) We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: biuro.kt@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji powyższego szkolenia na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane celem informowania o organizowanych szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
8)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.