Pracownicze plany kapitałowe - obowiązki związane z wdrożeniem i prowadzeniem w 2021 r.

szkolenie online
Prawo pracy

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe –założenia i podstawowe informacje o programie
  • po co powstały PPK i czym są
  • kto jest zobowiązany do utworzenia PPK?
  • czy są pracodawcy wyłączeni z obowiązku wprowadzenia PPK?
  • za kogo trzeba opłacać składki?
  • jak policzyć zatrudnienie?
  • czy są ograniczenia dotyczące uczestnictwa?
  • terminy utworzenia PPKw jednostkach sektora finansów publicznych
    
 2. PPK a obowiązki kadrowe i prawo pracy
  - informowanie pracowników
  - zakaz zniechęcania do PPK
  - zespół ds. wzdrożenia PPK
  - obowiązki od stycznia wobec zatrudnionych przed i po 1.1.2021
  - dokumentacja PPK a dokumentacja pracownicza
  - PPK a przepisy wewnątrzzakładowe

   
 3. Ułatwienia dla sektora publicznego
  • wybór instytucji finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych
  • organ prowadzący czy pracodawca - do kogo należy wybór instytucji?
    
 4. Wpłaty dokonywane na PPK
  • trzy źródła finansowania
  • wpłaty podstawowe i dobrowolne
  • minimalne i maksymalne progi składek
  • czy wpłaty na PPK są oskładkowane?
  • opodatkowanie wpłat na PPK
   • wpłaty uczestnika
   • wpłaty uczestnika, który nie skończył 26 lat
   • wpłaty pracodawcy
  • czy wpłaty finansowane przez pracodawcę są kosztami uzyskania przychodu?

 

 1. Wdrażanie PPK przez pracodawcę
  • wybór instytucji finansowej
  • rola organizacji związkowych
  • co zrobić jeśli w przedsiębiorstwie nie ma organizacji związkowych?
  • na czym polega odpowiedzialność pracodawcy
  • o czym pracodawca musi informować pracowników
  • zakres danych przekazywanych wybranej instytucji finansowej


    
 2. Wprowadzenie PPK – przygotowanie budżetu
  • na kim spoczywa ciężar obciążeń ekonomicznych?
  • jakie wydatki zaplanować w związku z wdrożeniem PPK?
  • oszacowanie poziomu uczestnictwa w zakładzie

 

 1. Umowy związane z wdrożeniem PPK
  • umowa o zarządzanie PPK
   • najważniejsze terminy
   • strony umowy i jej rodzaj
   • sposób zawarcia umowy
   • co musi zawierać umowa o zarządzanie PPK?
  • umowa o prowadzenie PPK
   • strony umowy
   • jakie elementy powinna zawierać umowa

 

 1. PPK dla pracownika czyli rozporządzenie zgromadzonymi środkami
  • kiedy  i jak zrezygnować?
  • wypłata zgromadzonych środków 
  • wypłata transferowa
  • zwrot środków
  • co ze środkami w przypadku  rozwodu małżonków?
  • śmierć uczestnika

 

 1. Dokumentacja związana z PPK

 

 1. Rozliczanie wpłat na PPK

 

 

Szkolenie ONLINE – 15 stycznia 2021 godz. 10:30
 

 

Koszt szkolenia: 250 zł / osoba                                                            Informacje: nr tel. 575 570 272
Cena obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat
Szkolenie prowadzimy na platformie internetowej. Do udziału w szkoleniu wystarczy komputer / tablet / telefon z dostępem do internetu oraz głośniki / sluchawki.       


Zgłoszenia przyjmowane są na karcie zgłoszeniowej - elektronicznie, którą pobrać można poniżej oraz przesłać w formie skanu na email: zapisy.szkolenia2021@gmail.com

 

ZGŁOSZENIA POTWIERDZAMY E-MAILEM LUB TELEFONICZNIE!
Dane dostępowe do szkolenia przesyłamy na dzień przed szkoleniem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&T Centrum Prawa i Szkoleń Tomasz Dyląg, ul. Chopina 7 lok.24 (dalej „K&T”). 
2) We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: biuro.kt@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji powyższego szkolenia na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane celem informowania o organizowanych szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
8)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.