NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY Z POWODU CHOROBY KONTROLE ZWOLNIEŃ LEKARSKICH URLOPY ZWIĄZANE Z MACIERZYŃSTEM I RODZICIELSTWEM - Rzeszów

RZESZÓW
Prawo pracy

Program szkolenia:

 • Zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej – zasady
 • Zwolnienie lekarskie w formie innej niż elektroniczne – zasady postępowania
 • Elektroniczne zwolnienia lekarskie – informacje praktyczne
 • Zwolnienie lekarskie – obowiązek poinformowania pracodawcy o nieobecności w pracy
 • Co wypłacić pracownikowi, który przepracował kilka godzin a później ma wystawione zwolnienie lekarskie bo poszedł do lekarza lub z pracy zabrało go pogotowie
 • Kontrola zwolnień lekarskich
  • czy zakłady pracy muszą przeprowadzać kontrole wykorzystywania dla swoich pracowników
  • jak przeprowadzać kontrole, jak inaczej sprawdzić pracowników
  • co można robić w czasie zasiłku chorobowego aby nie stracić do niego prawa
  • kiedy ZUS pozbawi pracownika prawa do świadczenia rehabilitacyjnego czy zasiłku opiekuńczego
  • jaki adres powinien być na zwolnieniu lekarskim
  • obowiązki pracodawcy i pracownika
  • zasady, procedura, tryb, zakres przeprowadzania kontroli zwolnienia przez pracodawcę (płatnika)
  • kontrole przeprowadzane przez organ rentowy
  • efekty kontroli – skutki dla wykorzystujących zwolnienie nie zgodnie z celem udzielenia
 • Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie chorobowe, w tym m.in.:
  • kiedy nie ma okresu wyczekiwania na zasiłek
  • jak płacić wynagrodzenie chorobowe, co z wynagrodzeniem na przełomie roku
  • jak liczyć okres zasiłkowy,
  • kiedy nie wypłacać zasiłku mimo, że zwolnienie lekarskie wpłynęło na PUE
  • co oznacza kod „C” na zwolnieniu lekarskim
 • Urlopy i zwolnienia związane z macierzyństwem/rodzicielstwem zgodnie z przepisami prawa pracy
  i ubezpieczeń społecznych:
  • urlop macierzyński, zasady wnioskowania, wykorzystywania i podziału, zasiłek
  • urlop rodzicielski -  wnioskowania, wykorzystywanie, podział, osoby uprawnione, zasiłek
  • urlop ojcowski -  zasady udzielania, zasiłek
  • jak udzielić urlopu macierzyńskiego przed datą porodu,
  • w jakiej wysokości ustalić uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego,
  • kiedy wypłacać zasiłek w wysokości 100% a kiedy 60% czy 80%,
  • przerwy w urlopie macierzyńskim czyli co zrobić gdy dziecko trafia do szpitala albo w szpitalu
              przebywa matka, co zrobić gdy matka dziecka umrze albo porzuci dziecko
  • kiedy zasiłek macierzyński dostanie dziadek na wnuka albo ciocia na siostrzeńca
  • czy w trakcie urlopu rodzicielskiego można pracować
  • co zrobić gdy zasiłek macierzyński jest niższy niż 1.000 zł
  • jak zrobić dopłatę do zasiłku macierzyńskiego gdy pracownik jest zatrudniony w wymiarze niższym
              niż pełen etat
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń, w tym m.in.:
  • z jakiego okresu ustalić podstawę wymiaru zasiłku
  • jak odróżnić składnik miesięczny od rocznego czy kwartalnego
  • jakich składników nie należy wliczać do podstawy
  • jakie składniki wynagrodzeń uzupełniać a jakie przyjąć w kwocie faktycznie wypłaconej
  • czy zawsze w razie zmiany wymiaru czasu pracy, podstawa wymiaru zasiłku będzie ustalana
               z wynagrodzeń po zmianie wymiaru czasu pracy
  • czy wliczać do podstawy wymiaru zasiłku składniki przysługujące do określonego terminu
  • czy umowy zlecenia lub o dzieło z własnym pracownikiem wliczać do podstawy wymiaru zasiłku
  • jak analizować swój regulamin wynagradzania czy regulamin pracy aby poprawnie obliczyć zasiłek
 • Świadczenie rehabilitacyjne
  • kiedy i jak waloryzować podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego
  • co zrobić gdy nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego a skończył się
               okres zasiłkowy
  • czym różni się świadczenie rehabilitacyjne z tytułu wypadku przy pracy od świadczenia
              rehabilitacyjnego z tytułu wypadku w drodze do pracy
 • Świadczenie opiekuńcze czyli wszystko o zasiłkach opiekuńczych oraz:
  • Kiedy w roku można wykorzystać 116 dni zasiłku opiekuńczego
  • Czy zawsze przy opiece trzeba wypełnić druki Z-15A lub Z-15B
  • Czy opieka przysługuje na konkubenta
  • Czy babcia może dostać zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad wnukiem?
  • Kiedy zasiłek przysługuje na dziecko zdrowe,
  • na kogo zasiłek opiekuńczy przysługuje w wymiarze 30 dni
  • Ile wynosi zasiłek opiekuńczy w rodzinie gdzie jest 1 dziecko a ile w rodzinie gdzie dzieci jest 5

 dodatkowo:

 • interpretacja przepisów
 • wzory
 • Indywidualne konsultacje 

RZESZÓW  - 5 kwietnia 2019 r. godz. 10:00
HOTEL GREIN – al. Rejtana 1
 

Koszt: 220 zł brutto/ osoba
Cena obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat, serwis kawowy

 

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są na karcie zgłoszeniowej elektronicznie, którą pobrać można poniżej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&T Centrum Prawa i Szkoleń Tomasz Dyląg, ul. Chopina 7 lok.24 (dalej „K&T”). 
2) We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: biuro.kt@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji powyższego szkolenia na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane celem informowania o organizowanych szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
8)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.